Οι Ορειβατικοί  Σύλλογοι της Ηπείρου και Κέρκυρας,
απαιτούμε από την πολιτεία την δημιουργία ομάδας ορεινής διάσωσης σε κάθε Περιφέρεια με υποστήριξη καταλλήλων εναερίων μέσων και καταλλήλως καταρτισμένων στελεχών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κινδύνοι που  διατρέχουν όχι μόνο οι χιλιάδες επισκέπτες, πεζοπόροι και μη, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι των ορεινών περιοχών της χώρας μας.
Να μην επαναληφθούν συμβάντα που κοστίζουν ζωές και αποτρέπουν την προσέλευση και γνωριμία με τον ορεινό όγκο της πατρίδας μας.
Οι προτάσεις μας υπήρχαν και εύκολα δύνανται να συγκεκριμενοποιηθούν στα σημερινά δεδομένα.
Αισθανόμαστε υπόλογοι που τα προηγούμενα χρόνια ατόνησε η πίεση μας προ τις αρχές.

ΕΟΣ  ΑΡΤΑΣ
ΕΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΕΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
                                                                                ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ