Ενημερώνουμε τα μέλη του συλλόγου μας πως πλέον ο σύλλογος θα είναι ανοιχτός τις παρακάτω ώρες:

Δευτέρα 20:00 - 22:00

Τετάρτη 20:00 - 22:00

Παρασκευή 21:00 - 22:00

Στόχος του ωραρίου αυτού είναι περισσότερα άτομα να μπορέσουν να κάνουν χρήση της πίστας αναρρίχησης.