Δάσος οξιάς στο 29-30/10/16Καστανόδασος στο Πάικο (29-30/10/16)