Μέγας Λάκος, 2010Σκάλα Βραδέτου  (7/12/14)Νταβάλιστα, Τύμφη (11-12/06/16)Δρακόλιμνη και Αστράκα (20/05/18)Δρακόλιμνη και Γκαμήλα (20/05/18)