Μέγας Λάκος, 2010Σκάλα Βραδέτου  (7/12/14)Νταβάλιστα, Τύμφη (11-12/06/16)Δρακόλιμνη και Αστράκα (20/05/18)Δρακόλιμνη και Γκαμήλα (20/05/18)

{youtube}https://youtu.be/ev2zcCCr6v4{/youtube}

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=Ri4wsTrtxjc&feature=youtu.be{/youtube}